EcoLet – Installation

Enkel installation.

Toalettens frånluft måste ledas ut. Det finns två huvudsakliga installationstyper:

• Ventilationsröret förs rakt upp genom taket i rummet där toaletten är placerad.

• Ventilationsröret dras ut genom ytterväggen och dras rakt upp över taket.

Regnhuven ska sluta minst 60 cm över takytan. Lokala förhållanden kan variera och till exempel på platser med mycket snö bör man ta hänsyn till detta och se till att röret slutar högre. T-rör ska användas vid båda typerna av installationer.


Ventilation.

Toaletten ska ha fast ventilation bestående av 110 mm släta rör. Vi rekommenderar att man använder vårt ventilationspaket (tillbehör). Toalettrummet får inte ha någon annan typ av mekaniskt ventilation.

OBS! Rummet måste vara försett med minst en friskluftsventil.

EcoLet Installationspaket.

Installationspaket med rör, klämmor och takstos. komplett paket för rak installation inom och utomhus.

EcoLet förbränningspåsar.

500 originalpåsar till ECOLET Förbränningstoalett (tillbehör). Passar och kan även användas till alla typer av förbränningstoaletter. Art. nr. 800200 Finns hos våra återförsäljare eller på ecolet.se

Elinstallation.

Det skall finnas ett jordat vägguttag i anslutning till toaletten, normalt behöver man inte ändra på befintlig installation då toaletten endast förbrukar i snitt 850W/timme.

Kvalitet – och garanti.

Bra saker håller i längden. Skulle oturen ändå vara framme lämnar vi 2 års garanti. Som nöjd kund är du vår bästa ambassadör!